Tắt để nhập mã
Anh ơi! Để xác nhận đủ 18+ chỉ tốn vài giây, anh làm theo hướng dẫn này.

Bước 1: Copy từ khoá:

Bước 2: Mở google.com.vn (Nhấn vào đây mở nhanh) sau đó dán từ khóa vừa copy vào.

search

Bước 3: Tìm đến kết quả như hình.

anh_tim_kq

Bước 4: Vào đọc khoảng 30s xong kéo cuối trang sẽ xuất hiện Mã Fax. Anh lấy 3 số này làm mã xác nhận nhé!

anh_lay_ma